4. Umhverfisáhrif

Meginregla

Öll verkefni skulu stuðla að myndun fjölbreyttra skógarvistkerfa með því að hafa jákvæð áhrif á búsvæðagerðir, tegundafjölda, þroska jarðvegs og vatnsbúskap. Þau skulu einnig falla vel að landslagi.

Í þessum kafla: